Jaskyňa v Kamennom jarku

Táto malá jaskynka sa taktiež nachádza vo vodozbernej oblasti Blhu, avšak v doline Kamenného jarku. Leží na ľa¬vom brehu doliny, na severozápadnom svahu kóty 308 (Hôr¬ka). Malý otvor jaskyne s rozmermi 1 m (šírka) x 0,5 m (výška) je asi 4 - 5 m nad potokom v nadmorskej výške 275 m v lesnom poraste. Patrí do katastrálneho územia obce Hostišovce.

O jaskyni rimavskosobotskí speleológovia získali informáciu od Jána Boroša zo Slizkého. 16. 9. 1979 ju preskúmali a niektoré nízke časti rozšírili J. Gaál, T. Bíró a P. Babie. Zamerali ju J. Gaál, Ľ. Gaál, P. Ženiš a T. Bíró 28. 10. 1979. Stručný opis jaskyne bol uverejnený v prácach KAMEN et al. (1982: 58) a Ľ. GAÁL & ŽENIŠ (1986:36).
Jaskyňa je tvorená vlastne jedným priestorom s pôdorysnými rozmermi 7 x 4 m s nízkym stropom (0,3 - 0,7 m), ktorý je závalmi a stropnými zníženinami rozdelený do troch vzájomne prepojených nízkych chodieb. Chodby sú dlhé 3,5 až 5 m. Na konci ľavej, severovýchod¬ným smerom vedúcej chodby je zával, cez ktorý presvitá denné svetlo. Ide teda o druhý, v súčasnosti zavalený vchod do jaskyne. Na okrajoch jaskynného priestoru z neho vy¬biehajú krátke a nízke výklenky.
Prevažne rovné dno jaskyne vypĺňa hlinito-kamenitá su¬tina, na okrajoch steny a pri závaloch s menšími balvanmi.
Na viacerých miestach stropu a stien sa vyskytujú ten¬ké biele sintrové povlaky.
Dĺžka meračského ťahu v jaskyni je 13,6 m, prevýšenie
0,7 m.
Podľa slabo zachovaných stôp bočnej erózie na severovýchodnej (ľavej) stene jaskyne predpokladáme, že jasky¬ňa bola vytvorená tečúcou vodou potoka v Kamennom jarku (prípadne bočného prítoku). Materskou horninou je svetlo¬sivý masívny waxenecký vápenec.

© RuposTel s.r.o.