Psia Jama

Je poslednou známou jaskyňou na Drienockej pustatine. Vertikálny vchod s rozmermi 0,4 x 0,5 m sa otvára pod za-rastenými skalnými bralami na ľavej časti slepej doliny v juhovýchodnej časti pustatiny v nadmorskej výške ca 365 m. Patrí do katastrálneho územia obce Slizké.

Otvor jaskyne ukázal na jeseň 1973 M. Gaálovi a Ľ. Gaálovi Juraj Vincel. Porozprával im aj príbeh o psovi, ktorý do otvoru vošiel, ale sa už odtiaľ nevrátil. Lokalitu preto nazvali Psia jama. O niekoľko dní sa obaja jaskyniari na lokalitu vrátili, odstránili niekoľko balvanov a objavili jaskyňu. Presný dátum objavu nieje známy.
Jaskyňu zamerali Ľ. Gaál a J. Thuróczy 30. 7. 1977.
Stručné zmienky bez mapy uverejnili Ľ. GAÁL (1979a: 106) pod názvom „Jaskyňa č. 14", KÁMEN et al. (1982: 58) a Ľ. GAÁL & ŽENIŠ (1986: 36).
Jaskyňa začína 1 - 1,5 m širokou a 4 m hlbokou verti¬kálnou studňou. Na dne studne sa jaskyňa rozvetvuje. Severovýchodná vetva je zatarasená balvanmi závalu, severozápadná vetva prudko klesá a po 4 metroch taktiež končí zatarasením kamenitou sutinou.
Výplň dna je hlinito-kamenitá, na koncoch oboch ve¬tiev je kamenitá až balvanitá. Sintrové útvary neboli zistené.
Celková dĺžka jaskyne je 7,1 m, prevýšenie medzi pr¬vým a posledným meračským bodom je 4,9 m.
Po genetickej stránke ide o koróznu jaskyňu, vytvorenú vo vrchnotriasových waxeneckých vápencoch.

© RuposTel s.r.o.