Žipčákova jama

Nachádza sa na severnom až severovýchodnom svahu Holého vrchu, v mladom lesnom poraste, 30 m od jeho horného okraja. Studňovitý otvor, umelo vystužený výdrevou šírky 1,6 m, sa nachádza na dne malej lievikovitej krasovej jamy s rozmermi 15 x 20 m. Nadmorská výška je ca 348 m, katastrálne územie obce Drienčany.

Na lokalitu upozornil rimavskosobotských jaskyniarov Ala¬dár Žipčák zo Slizkého, ktorý tragicky zahynul v roku 1980. Ako strelmajster v kameňolome pomáhal jaskyniarom v odkrývačských prácach vo viacerých jaskyniach. Lokalita bola nazvaná na jeho pamiatku.
S odkrývačskými prácami začali 23. 10. 1988 K. Ďurčík, Š. Pászer, T. Pászer a S. Lecsô. V hĺbení studne pokračovali aj vdňoch20. 11.a 11. 12. 1988, kedy sa pridali aj Š. Tóťha J. Dušek a dosiahli hĺbku 5,2 m. V roku 1989 zorganizovali ďalších 8 ak¬cií, v rámci ktorých urobili drevenú výstuž a z dna studne prenikli do ďalšieho priestoru s komínom vysokým 3 m. Dňa 8. 7. 1998 dosiahli hĺbku 10 m. Na akciách sa zúčastnili najmä K. Ďurčík, J. Dušek, Š. Tóth, Š. Lecsô, T. Pászer, Š. Pászer, R. Killner, J. Svoreň, Š. Kováč a Š. Ádám.
Na lokalitu sa znovu vrátili 6. 4. 1996 M. Vytfísal, I. Balciar, J. Rešetár, L. Iždinský a J. Medveď. Studňa bola do značnej časti zavalená. Po jej vyčistení pokračovali v hĺbení, ale pravdepodob¬nosť objavu väčších podzemných chodieb nebola veľká. Lokalitu preto opustili. Studňu zamerali M. Vytfísal, S. Scholtz a J. Chrenko 29.7. 1996 do hĺbky 6,0 m.
Priebeh posledných odkrývačských prác stručne opísal J. GAÁL (1997: 13), mapa však nebola publikovaná.
Vertikálna jaskyňa Žipčákova jama je prístupná umelo rozšíreným a vystuženým otvorom širokým 1,6 m. Studňa ako aj krasová jama je mierne predĺžená v smere SV - JZ. Za otvorom sa mierne rozširuje, smerom nadol sa však znovu zužuje. Na stenách sa nachádzajú korózne jamky a žliabkovité škrapy. Dno vypĺňa kamenitá sutina s primesou pôdy a lístia. Súčasná hĺbka studne je 6,0 m.

Jaskyne Drienčanského Krasu, Ľ.Gaál 03.06.2007 Článok XML Textová verzia Zobrazení: 5267
© RuposTel s.r.o.