Posledná diera

Vertikálne otvory jaskyne sa nachádzajú v malej okrajovej krasovej jame priemeru 10 m na poriečnej rovni nad pra¬vým brehom Blhu, na ornej pôde neďaleko od odbočky štát¬nej cesty do Hrušova. Nadmorská výška je ca 273 m, katastrálne územie obce Drienčany.

Napriek tomu, že táto malá priepasťovitá jama bola známa oddávna, nebola registrovaná ako jaskyňa. Dňa 16. 3. 2000 v nej vykonali prieskum L. Iždinský, O. Knapp a Ľ. Gaál a zistili, že jarné vody vyčistili jamu tak, že sa v nej nachádzajú priestory dosahujúce rozmery jaskyne. Jaskyňu zamerali L. Iždinský, J. Rešetár a Ľ. Gaál dňa 21. 3. 2000.
Jaskyňu tvorí 3,5 m hlboká studňa s tromi vchodmi. Najväčší má rozmery 4,1 x 1 m. Na dno sa však ľahšie do¬staneme cez menší otvor 0,9 x 1 m s prudko klesajúcim dnom. Otvormi - skôr skalnými oknami - vyúsťuje do dno¬vých priestorov jaskyne. Hlavný priestor má pôdorysné roz¬mery 3,5 x 4 m. V prevažnej časti predstavuje dno vstupných studní, časť stropu medzi studňami je však za¬krytá. Smerom na juh z neho vybieha 3 m dlhá, ku koncu sa zužujúca chodba.

Jaskyne Drienčanského Krasu, Ľ.Gaál 03.06.2007 Článok XML Textová verzia Zobrazení: 5056
© RuposTel s.r.o.